Skrzyżowania łatwe

Tutaj masz do rozwiązania sytuacje z jakimi można się spotkać na skrzyżowaniach dróg równorzędnych.

Najważniejsze, to przy ustalaniu pierwszeństwa poprawnie zastosować zasadę prawej strony na tego typu skrzyżowaniach. Czasem jednak musisz się liczyć z tym, że są wyjątki od tej reguły.

Jak już wybierzesz i klikniesz odpowiedź, to kolejne pytanie zostanie Ci wyświetlone po sekundzie. Zielona łapka w górę oznacza dobrą odpowiedź, z kolei czerwona łapka złą. Już po zakończeniu testu możesz sprawdzić na czym polegał Twój błąd – przeczytaj komentarz.