0%
1

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki zakazu 2

Powodzenia

1) Czy ten znak zabrania zawracania na skrzyżowaniu?

2) Czy ten znak ostrzega przed niebezpiecznym zakrętem w lewo?

3) Czy znak ten oznacza zakaz ruchu rowerów jedno i wielośladowych na jezdni i na poboczu?

4) Czy ten znak oznacza zakaz parkowania?

5) Czy ten znak oznacza tzw. ślepą uliczkę?

6) Czy ten znak z rysunkiem roweru obowiązuje tylko na jezdni i dotyczy wyłącznie rowerów jednośladowych?

7) Czy ten znak oznacza pierwszeństwo przejazdu dla nadjeżdżających z przeciwka?

8) Czy ten znak oznacza, że ulica jest zamknięta dla ruchu kołowego w obu kierunkach?

9) Czy ten znak oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się?

10) Czy ten znak zabrania wjazdu wszystkim pojazdom, z wyjątkiem rowerów?