0%
8

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki drogowe trudne 3

Powodzenia

1) Czy tutaj wolno poruszać się z prędkością nie więcej niż 20 km/h?

2) Czy w tej sytuacji pierwszeństwo ma rowerzystka, jadąca z prawej strony samochodów?

3) Czy w tej sytuacji wjeżdżasz do strefy zamieszkania?

4) Czy wolno Ci na tym skrzyżowaniu skręcić w prawo?

5) Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje, że dwa niebezpieczne zakręty występują na odcinku 100 metrów?

6) Czy w tej sytuacji musisz ustąpić na skrzyżowaniu nadjeżdżającym z lewej strony?

7) Czy w tej sytuacji wolno jechać tylko w kierunku wskazanym na sygnalizatorze?

8) Czy ten zestaw znaków oznacza, że po minięciu najbliższego skrzyżowania znajdziesz się na drodze jednokierunkowej?

9) Czy w tej sytuacji, tylko dziewczynka z nr 2 jedzie zgodnie z przepisami?

10) Czy zanim skręcisz w prawo lub w lewo, musisz ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu?