0%
0

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki drogowe trudne 3

Powodzenia

1) Czy wolno Ci na tym skrzyżowaniu skręcić w prawo?

2) Czy w tej sytuacji wjeżdżasz do strefy zamieszkania?

3) Czy zanim skręcisz w prawo lub w lewo, musisz ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu?

4) Czy wolno tutaj poruszać się z prędkością najwyżej 20 km/h?

5) Czy w tej sytuacji musisz ustąpić na skrzyżowaniu nadjeżdżającym z lewej strony?

6) Czy w tej sytuacji pierwszeństwo ma rowerzystka, jadąca z prawej strony samochodów?

7) Czy ten zestaw znaków oznacza, że po minięciu najbliższego skrzyżowania znajdziesz się na drodze jednokierunkowej?

8) Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje, że dwa niebezpieczne zakręty występują na odcinku 100 metrów?

9) Czy w tej sytuacji, tylko dziewczynka z nr 2 jedzie zgodnie z przepisami?

10) Czy w tej sytuacji wolno jechać tylko w kierunku wskazanym na sygnalizatorze?