0%
26

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki pozostałe 8

Powodzenia

1) Czy znakiem który nie jest z grupy znaków informacyjnych, jest znak oznaczony literą C?

2) Czy znakiem należącym do grupy znaków ostrzegawczych, jest znak oznaczony literą A?

3) Czy znakiem który nie zabrania skrętu w lewo, jest znak oznaczony literą A?

4) Czy znakiem który nie pozwala na skręt w prawo, jest znak z literą C?

5) Czy znakiem który nie dotyczy skrzyżowań, jest znak z literą A?

6) Czy znakiem po minięciu którego nie jesteś włączającym się do ruchu, jest znak oznaczony literą B?

7) Czy znakiem przy którym nie wolno skręcić w prawo, jest znak oznaczony literą B?

8) Czy znakiem oznaczającym drogę rowerową, jest znak oznaczony literą A?

9) Czy znakiem ostrzegawczym jest znak oznaczony literą A?

10) Czy znakiem z grupy informacyjnych, jest znak oznaczony literą A?