0%
0

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki pozostałe 8

Powodzenia

1) Czy znakiem który nie dotyczy skrzyżowań, jest znak z literą A?

2) Czy znakiem oznaczającym drogę rowerową, jest znak oznaczony literą A?

3) Czy znakiem ostrzegawczym jest znak oznaczony literą A?

4) Czy znakiem należącym do grupy znaków ostrzegawczych, jest znak oznaczony literą A?

5) Czy znakiem z grupy informacyjnych, jest znak oznaczony literą A?

6) Czy znakiem który nie jest z grupy znaków informacyjnych, jest znak oznaczony literą C?

7) Czy znakiem po minięciu którego nie jesteś włączającym się do ruchu, jest znak oznaczony literą B?

8) Czy znakiem który nie zabrania skrętu w lewo, jest znak oznaczony literą A?

9) Czy znakiem przy którym nie wolno skręcić w prawo, jest znak oznaczony literą B?

10) Czy znakiem który nie pozwala na skręt w prawo, jest znak z literą C?