0%
18

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki pozostałe 7

Powodzenia

1) Czy znakiem który nie dopuszcza ruchu pieszych, jest znak oznaczony literą B?

2) Czy znakiem który zakazuje skrętu w prawo, jest znak oznaczony literą A?

3) Czy znakiem wskazującym że masz pierwszeństwo na skrzyżowaniu, jest znak oznaczony literą A?

4) Czy znakiem który wskazuje miejsce przejścia dla pieszych, jest znak oznaczony literą A?

5) Czy znakiem który nie zabrania dalszej jazdy rowerem, jest znak z literą B?

6) Czy znakiem który zakazuje ruchu w obu kierunkach, jest znak oznaczony literą A?

7) Czy znakiem który ostrzega przed odcinkiem drogi z ruchem dwukierunkowym, jest znak oznaczony literą A?

8) Czy znakiem który nie zabrania skrętu w prawo, jest znak oznaczony literą A?

9) Czy znakiem który nie zabrania zawracania, jest znak oznaczony literą A?

10) Czy znakiem który pokazuje Ci, że masz pierwszeństwo na skrzyżowaniu, jest znak oznaczony literą A?