0%
2

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki pozostałe 5

Powodzenia

1) Czy za tym znakiem obowiązująca prędkość maksymalna to 30 km/h?

2) Czy znak oznaczony literą B, to nie jest znak ostrzegawczy?

3) Czy taka gruba linia malowana przed skrzyżowaniem, oznacza linię bezwarunkowego zatrzymania?

4) Czy niebezpieczne miejsce na drodze, może być oznakowane przy pomocy żółtego migającego światła?

5) Czy znak oznaczony literą A nie należy do informacyjnych?

6) Czy o tym, że masz pierwszeństwo przejazdu informuje Cię znak z literą C?

7) Czy strefę zamieszkania wskazuje znak z literą A?

8) Czy dojeżdżasz właśnie do ronda?

9) Czy z widocznego na zdjęciu pasa ruchu, dozwolone jest (oprócz skrętu w lewo) zawracanie?

10) Czy za widocznym znakiem (strefa ruchu) pieszy ma zawsze pierwszeństwo?