0%
187

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 3

Powodzenia

1) Czy zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem?

2) Czy znak ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo a drugi w lewo?

3) Czy ten znak zabrania skrętu w prawo na skrzyżowaniu?

4) Czy w obszarze zabudowanym, ten znak ustawiany jest blisko skrzyżowania?

5) Czy ten znak oznacza, że zaraz za nim znajduje się miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi?

6) Czy ten znak ostrzegawczy oznacza, że droga jest przeznaczona tylko dla pojazdów silnikowych?

7) Czy po minięciu tego znaku, Ciebie jako rowerzystę wolno jest wyprzedzić?

8) Czy ten znak oznacza, że zaraz skończy się droga jednokierunkowa?

9) Czy ten znak zabrania skrętu w prawo na skrzyżowaniu?

10) Czy to prawda, że ten znak nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia, czy do przejazdu zbliża się pociąg?