0%
3

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 3

Powodzenia

1) Czy w obszarze zabudowanym, ten znak ustawiany jest tuż przed skrzyżowaniem?

2) Czy ten znak zabrania skrętu w prawo na skrzyżowaniu?

3) Czy po minięciu tego znaku, Ciebie jako rowerzystę wolno wyprzedzać?

4) Czy to prawda, że ten znak nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia, czy do przejazdu zbliża się pociąg?

5) Czy znak ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo a drugi w lewo?

6) Czy ten znak zabrania skrętu w prawo na skrzyżowaniu?

7) Czy zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem?

8) Czy ten znak oznacza, że zaraz skończy się droga jednokierunkowa?

9) Czy ten znak oznacza, że zaraz za nim znajduje się miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi?

10) Czy ten znak ostrzegawczy oznacza, że droga jest przeznaczona tylko dla pojazdów silnikowych?