0%
221

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 2

Powodzenia

1) Czy ten znak ostrzega, że za chwilę droga się kończy?

2) Czy ten znak nakazuje skręt w prawo?

3) Czy ten znak oznacza nakaz skrętu w lewo?

4) Czy ten znak nakazuje zatrzymanie pojazdu przed skrzyżowaniem, żeby ustąpić pierwszeństwa przejazdu?

5) Czy ten znak oznacza, że należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu?

6) Czy ten znak oznacza, że na skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami?

7) Czy ten znak oznacza, że dojeżdżasz do przejazdu kolejowego, na którym brak jest urządzeń ostrzegawczych?

8) Czy ten znak ostrzega przed przejazdem kolejowym z zaporami?

9) Czy ten znak oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu obowiązuje nakaz jazdy prosto?

10) Czy ten znak wyznacza miejsce przeznaczone do bezpiecznego wymijania na wąskiej drodze?