0%
635

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki ostrzegawcze 1

Powodzenia

1) Czy po minięciu znaku z wykrzyknikiem, trzeba się spodziewać niebezpieczeństwa innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi?

2) Czy musisz za tym znakiem (na skrzyżowaniu) ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z Twojej prawej strony?

3) Czy te znaki wyznaczają miejsce, gdzie dzieciom wolno jest przebiegać przez jezdnię?

4) Czy taki znak ostrzega kierujących przed przejazdem dla rowerzystów?

5) Czy rowerzysta z nr 2 może skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

6) Czy po minięciu tego znaku, musisz zachować szczególną ostrożność?

7) Czy te znaki oznaczają, że masz pierwszeństwo przejazdu na zwężeniu dróg?

8) Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w lewo?

9) Czy te znaki oznaczają, że zwężenie jezdni po prawej stronie występuje na odcinku 100 metrów?

10) Czy na skrzyżowaniu z takim oznakowaniem, musisz zachować szczególną ostrożność?