0%
0

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki informacyjne 2

Powodzenia

1) Czy jadąc ulicą oznakowaną w ten sposób i chcąc skręcić na skrzyżowaniu w lewo, trzeba zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni?

2) Czy na tak oznakowanej drodze rowerzysta nie może korzystać z pobocza?

3) Czy znak oznacza początek lub kontynuację drogi, na której ruch odbywa się w jednym kierunku?

4) Czy ten znak oznacza, że na zwężeniu dróg pierwszeństwo masz Ty, a nie pojazdy nadjeżdżające z przeciwnej strony?

5) Czy ten znak oznacza ścieżkę dla rowerów jednośladowych?

6) Czy to prawda, że po minięciu tego znaku, rowerzyście nie wolno wyprzedzać innych pojazdów?

7) Czy ten znak oznacza, że rowerzyści mają pierwszeństwo przed pieszymi?

8) Czy ten znak należy do grupy znaków informacyjnych?

9) Czy ten znak oznacza, że musisz ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu?

10) Czy widząc ten znak, rowerzysta jest obowiązany zawsze zatrzymać się przed przejściem?