0%
52

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Znaki informacyjne 2

Powodzenia

1) Czy ten znak oznacza, że musisz ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu?

2) Czy na tak oznakowanej drodze rowerzysta nie może korzystać z pobocza?

3) Czy jadąc ulicą oznakowaną w ten sposób i chcąc skręcić na skrzyżowaniu w lewo, trzeba zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni?

4) Czy ten znak oznacza ścieżkę dla rowerów jednośladowych?

5) Czy ten znak oznacza, że rowerzyści mają pierwszeństwo przed pieszymi?

6) Czy ten znak należy do grupy znaków informacyjnych?

7) Czy ten znak oznacza, że na zwężeniu dróg pierwszeństwo masz Ty, a nie pojazdy nadjeżdżające z przeciwnej strony?

8) Czy to prawda, że po minięciu tego znaku, rowerzyście nie wolno wyprzedzać innych pojazdów?

9) Czy znak oznacza początek lub kontynuację drogi, na której ruch odbywa się w jednym kierunku?

10) Czy widząc ten znak, rowerzysta jest obowiązany zawsze zatrzymać się przed przejściem?