6

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Wyprzedzanie 2

Powodzenia

1) Czy rowerzysta wyprzedzając inny pojazd, może zachować od niego odstęp nie większy niż 0,5 metra?

2) Czy na tym skrzyżowaniu wolno jest wyprzedzić tramwaj?

3) Czy podczas wyprzedzania pojazdu z jego prawej strony, musisz zachować szczególną ostrożność?

4) Czy zabrania się wyprzedzania z lewej strony uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo?

5) Czy w tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym łamie jakiś przepis?

6) Czy jest zakaz wyprzedzania innych pojazdów na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim?

7) Czy rowerzyście wolno wyprzedzić pieszego, który idzie po drodze bez wyznaczonego pobocza i chodnika?

8) Czy rowerzysta ma zakaz wyprzedzania kolumny pieszych?

9) Czy wolno w tym miejscu wyprzedzać rowerzystę?

10) Czy przy wyprzedzaniu kolumny pieszych, można taką kolumnę podzielić?