20

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Wyprzedzanie 2

Powodzenia

1) Czy przy wyprzedzaniu kolumny pieszych, można taką kolumnę podzielić?

2) Czy w tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym łamie jakiś przepis?

3) Czy rowerzysta ma zakaz wyprzedzania kolumny pieszych?

4) Czy rowerzyście wolno wyprzedzić pieszego, który idzie po drodze bez wyznaczonego pobocza i chodnika?

5) Czy jest zakaz wyprzedzania innych pojazdów na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim?

6) Czy podczas wyprzedzania pojazdu z jego prawej strony, musisz zachować szczególną ostrożność?

7) Czy zabrania się wyprzedzania z lewej strony uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo?

8) Czy wolno w tym miejscu wyprzedzać rowerzystę?

9) Czy na tym skrzyżowaniu wolno jest wyprzedzić tramwaj?

10) Czy rowerzysta wyprzedzając inny pojazd, może zachować od niego odstęp nie większy niż 0,5 metra?