30

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Wyprzedzanie 1

Powodzenia

1) Czy kierujący pojazdem może wyprzedzać na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym?

2) Czy rowerzysta, podczas wyprzedzania innego rowerzysty, powinien zachować odległość od niego co najmniej 1 metra?

3) Czy przed rozpoczęciem wyprzedzania, musisz upewnić się, że jadący przed Tobą dał odpowiedni sygnał do wyprzedzania?

4) Czy rowerzyście zabrania się wyprzedzania innych pojazdów w tunelach, na mostach i wiaduktach?

5) Czy na skrzyżowaniu dróg o ruchu niekierowanym, dozwolone jest wyprzedzanie pojazdów silnikowych?

6) Czy wolno wyprzedzić tutaj tego rowerzystę?

7) Czy kiedy już wyprzedzisz jakiś pojazd, to trzeba zasygnalizować prawą ręką powrót na wcześniej zajmowany pas ruchu?

8) Czy wolno wyprzedzić pojazd który zwalnia i sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, tylko z jego prawej strony?

9) Czy jazda obok rowerzysty jadącego w tym samym kierunku, tylko jadącego wolniej, to wyprzedzanie?

10) Czy wyprzedzany rowerzysta zawsze musi zmniejszyć prędkość, żeby ułatwić manewr wyprzedzającemu?