0%
57

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Sytuacje drogowe 9

Powodzenia

1) Czy jeśli chcesz jechać prosto, to masz pierwszeństwo przed jadącymi z Twojej lewej strony, bo jesteś po ich prawej stronie?

2) Czy wolno Ci teraz skręcić w prawo?

3) Czy zjeżdżając rowerem ze stromej góry, możesz jechać z dowolną prędkością, ale tylko gdy poruszasz się po drodze dla rowerów?

4) Czy ten rowerzysta zanim wjechał na skrzyżowanie, powinien sprawdzić że jest to bezpieczne?

5) Czy pieszy ma tutaj pierwszeństwo przed rowerzystą i samochodem?

6) Czy jeśli widzisz znak "STOP" przed przejazdem z otwartymi zaporami, to musisz się zatrzymać?

7) Czy zanim wjedziesz na to rondo, musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z nr 1?

8) Czy ten rowerzysta postępuje prawidłowo, przejeżdżając po pasach na rowerze?

9) Czy jeśli widzisz dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, to musisz się zatrzymać?

10) Czy kiedy przez jezdnię przechodzi osoba o widocznym kalectwie, to możesz szybko przejechać przed taką osobą, ale tak, aby jej nie potrącić?