0%
155

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Sytuacje drogowe 5

Powodzenia

1) Czy w oczekiwaniu na zmianę świateł, najlepiej zatrzymać się w miejscu oznaczonym cyfrą 3?

2) Czy tutaj kierujący pojazdem nr 2 powinien ustąpić będącemu po jego prawej stronie pojazdowi nr 1?

3) Czy w tej sytuacji (kiedy dziecko uczy się jeździć) dorosły może jechać na rowerze po chodniku?

4) Czy tutaj pieszy musi ustąpić rowerzyście, bo ma go po swojej prawej stronie?

5) Czy w takiej sytuacji, tylko kierujący pojazdem nr 2 musi ustąpić pieszemu?

6) Czy to co robi ten rowerzysta, jest dopuszczalne w sytuacji, kiedy pociąg jest jeszcze daleko?

7) Czy tutaj (nie ma znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu), samochód z nr 2 powinien przejechać pierwszy?

8) Czy w tej sytuacji (kiedy przejazd kolejowy jest pusty), to i tak masz obowiązek się zatrzymać?

9) Czy tutaj (mimo braku przejścia) pieszy ma pierwszeństwo przed samochodem?

10) Czy w takiej sytuacji, kierujący jest ostrzegany o miejscu częstych potrąceń pieszych?