0%
10

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Sytuacje drogowe 2

Powodzenia

1) Czy można tutaj jechać prosto przez skrzyżowanie?

2) Czy kierujący pojazdem nr 1 skręcając w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa jadącemu na wprost pojazdowi nr 2?

3) Czy kierujący tym samochodem ma obowiązek ustąpić temu pieszemu, mimo że nie ma tu pasów?

4) Czy kiedy wolno jechać wyłącznie w jednym kierunku, trzeba zasygnalizować zamiar skrętu?

5) Czy kierujący pojazdem nr. 1 który chce zaparkować w miejscu oznaczonym żółtym X, ma pierwszeństwo przed rowerzystką?

6) Czy kiedy masz włączone światła w rowerze, możesz tutaj jechać z dowolną prędkością?

7) Czy przejeżdżając jezdnią musisz zachować bezpieczny odstęp obok tak idącego pieszego?

8) Czy na zdjęciu widać, że jest to droga jednokierunkowa?

9) Czy musisz przepuścić pieszą, która przechodzi przez przejście i ma czerwone światło?

10) Czy kiedy musisz zmienić pas ruchu w związku ze zwężeniem, masz ustąpić pojazdom znajdującym się na lewym pasie?