0%
5

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Sytuacje drogowe 2

Powodzenia

1) Czy kiedy musisz zmienić pas ruchu w związku ze zwężeniem, masz ustąpić pojazdom znajdującym się na lewym pasie?

2) Czy musisz przepuścić pieszą, która przechodzi przez przejście i ma czerwone światło?

3) Czy na zdjęciu widać, że jest to droga jednokierunkowa?

4) Czy przejeżdżając jezdnią musisz zachować bezpieczny odstęp obok tak idącego pieszego?

5) Czy kierujący pojazdem nr. 1 który chce zaparkować w miejscu oznaczonym żółtym X, ma pierwszeństwo przed rowerzystką?

6) Czy kierujący tym samochodem ma obowiązek ustąpić temu pieszemu, mimo że nie ma tu pasów?

7) Czy kiedy masz włączone światła w rowerze, możesz tutaj jechać z dowolną prędkością?

8) Czy kierujący pojazdem nr 1 skręcając w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa jadącemu na wprost pojazdowi nr 2?

9) Czy kiedy wolno jechać wyłącznie w jednym kierunku, trzeba zasygnalizować zamiar skrętu?

10) Czy można tutaj jechać prosto przez skrzyżowanie?