0%
22

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania z ruchem kierowanym 2

Powodzenia

1) Czy po zapaleniu się zielonego światła, możesz jechać prosto przez to skrzyżowanie?

2) Czy jeśli przed skrzyżowaniem świeci się żółte migające światło, to trzeba zachować się jak na skrzyżowaniu równorzędnym?

3) Czy przy takim sygnalizatorze kierunkowym możesz teraz skręcić w prawo bez zatrzymywania się, i Twój przejazd będzie bezkolizyjny?

4) Czy kierujący pojazdem nr 1, (w związku ze znakiem STOP) musi choć na chwilę zatrzymać się przed skrzyżowaniem?

5) Czy na tym skrzyżowaniu pierwszeństwo przejazdu jest regulowane znakami drogowymi?

6) Czy po tym sygnale zapali się światło zielone?

7) Czy kiedy chcesz teraz skręcić w lewo z pasa nr 1, musisz się zatrzymać przed sygnalizatorem kierunkowym?

8) Czy po tym sygnale zapali się sygnał czerwony?

9) Czy kiedy piesi przechodzą na czerwonym świetle, to trzeba ich przepuścić?

10) Czy po zapaleniu się zielonej strzałki kierunkowej, wolno z tego pasa ruchu zawracać?