0%
8

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania trudne 2

Powodzenia

1) Czy tutaj rowerzysta pojedzie ostatni?

2) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie pierwszy?

3) Czy w przedstawionej sytuacji kolejność przejazdu to: 3, 1, 2?

4) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie ostatni?

5) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie na samym końcu?

6) Czy w tej sytuacji, rowerzysta musi ustąpić pojazdowi nr 2 (ma go po swojej prawej stronie)?

7) Czy tutaj rowerzysta musi ustąpić pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3?

8) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 3, 2, 1?

9) Czy tutaj rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3?

10) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 1, 2, 3?