0%
217

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania trudne 2

Powodzenia

1) Czy tutaj rowerzysta pojedzie ostatni?

2) Czy tutaj rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3?

3) Czy tutaj rowerzysta musi ustąpić pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3?

4) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 3, 2, 1?

5) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie pierwszy?

6) Czy w tej sytuacji, rowerzysta musi ustąpić pojazdowi nr 2 (ma go po swojej prawej stronie)?

7) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie na samym końcu?

8) Czy w przedstawionej sytuacji kolejność przejazdu to: 3, 1, 2?

9) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie ostatni?

10) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 1, 2, 3?