0%
32

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania trudne 2

Powodzenia

1) Czy w przedstawionej sytuacji kolejność przejazdu to: 3, 1, 2?

2) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie na samym końcu?

3) Czy tutaj rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3?

4) Czy tutaj rowerzysta musi ustąpić pojazdowi uprzywilejowanemu nr 3?

5) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie ostatni?

6) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie pierwszy?

7) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 1, 2, 3?

8) Czy w tej sytuacji, rowerzysta musi ustąpić pojazdowi nr 2 (ma go po swojej prawej stronie)?

9) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 3, 2, 1?

10) Czy tutaj rowerzysta pojedzie ostatni?