0%
588

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania łatwe 1

Powodzenia

1) Czy kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: 2, 3, 1?

2) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako pierwszy?

3) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 2, 1, 3?

4) Czy skręcający w lewo rowerzysta, ma w tej sytuacji pierwszeństwo przed pojazdem nr 2?

5) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako ostatni?

6) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2?

7) Czy tutaj rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jako jedyny jedzie prosto?

8) Czy w tej sytuacji rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3?

9) Czy na tym skrzyżowaniu pojazdy nr 3 i nr 2 mogą przejechać równocześnie?

10) Czy rowerzysta na tym skrzyżowaniu przejedzie dopiero ostatni?