0%
22

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania łatwe 1

Powodzenia

1) Czy rowerzysta na tym skrzyżowaniu przejedzie dopiero ostatni?

2) Czy na tym skrzyżowaniu pojazdy nr 3 i nr 2 mogą przejechać równocześnie?

3) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako pierwszy?

4) Czy skręcający w lewo rowerzysta, ma w tej sytuacji pierwszeństwo przed pojazdem nr 2?

5) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako ostatni?

6) Czy na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 2, 1, 3?

7) Czy kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: 2, 3, 1?

8) Czy tutaj rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jako jedyny jedzie prosto?

9) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2?

10) Czy w tej sytuacji rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 3?