0%
98

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania łatwe 2

Powodzenia

1) Czy w tej sytuacji pojazd nr 2 który jedzie prosto, musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?

2) Czy rowerzysta ma tutaj pierwszeństwo przed pojazdem nr 2?

3) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie pierwszy?

4) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie pierwszy?

5) Czy rowerzysta na tym skrzyżowaniu może nikomu nie ustępować?

6) Czy jadący prosto rowerzysta pojedzie jako pierwszy?

7) Czy kolejność na tym skrzyżowaniu to: 4, 3, 2, 1?

8) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie dopiero ostatni?

9) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie dopiero ostatni?

10) Czy w tej sytuacji rowerzysta może jechać równocześnie z pojazdem nr 3?