0%
11

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania łatwe 2

Powodzenia

1) Czy rowerzysta ma tutaj pierwszeństwo przed pojazdem nr 2?

2) Czy rowerzysta na tym skrzyżowaniu może nikomu nie ustępować?

3) Czy na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie dopiero ostatni?

4) Czy jadący prosto rowerzysta pojedzie jako pierwszy?

5) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie pierwszy?

6) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie dopiero ostatni?

7) Czy kolejność na tym skrzyżowaniu to: 4, 3, 2, 1?

8) Czy w tej sytuacji rowerzysta pojedzie pierwszy?

9) Czy w tej sytuacji pojazd nr 2 który jedzie prosto, musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?

10) Czy w tej sytuacji rowerzysta może jechać równocześnie z pojazdem nr 3?