REKLAMA
8

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy ogólne 5

Powodzenia

1) Czy przecięcie się dróg na różnych poziomach, to skrzyżowanie?

2) Czy podczas włączania się do ruchu, należy zachować szczególną ostrożność?

3) Czy rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny?

4) Czy rowerzysta jadący ścieżką dla rowerów, powinien tutaj zwolnić i przepuścić pieszych?

5) Czy przed wjechaniem na tory, za każdym razem trzeba upewnić się, że zbliża się pociąg?

6) Czy rowerzysta jest obowiązany jeździć w obszarze zabudowanym z prędkością nie większą niż 20 km/h?

7) Czy po udzieleniu pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, jesteś włączającym się do ruchu?

8) Czy rowerzysta jadący rowerem po placu, na którym nie wyodrębniono jezdni, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszym?

9) Czy ten rowerzysta powinien przepuścić pieszą?

10) Czy rowerzyści którzy ukończyli 18 lat, mogą jeździć bez żadnych ograniczeń po chodniku?