REKLAMA
76

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy ogólne 5

Powodzenia

1) Czy rowerzyści którzy ukończyli 18 lat, mogą jeździć po chodniku bez żadnych ograniczeń?

2) Czy rowerzysta jadący ścieżką dla rowerów, powinien tutaj zwolnić i przepuścić pieszych?

3) Czy ten rowerzysta powinien przepuścić pieszą?

4) Czy rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny?

5) Czy przed wjechaniem na tory, za każdym razem trzeba upewnić się, że zbliża się pociąg?

6) Czy po udzieleniu pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, jesteś włączającym się do ruchu?

7) Czy rowerzysta jest obowiązany jeździć w obszarze zabudowanym z prędkością nie większą niż 20 km/h?

8) Czy rowerzysta jadący rowerem po placu, na którym nie wyodrębniono jezdni, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszym?

9) Czy przecięcie się dróg na różnych poziomach, to skrzyżowanie?

10) Czy podczas włączania się do ruchu, należy zachować szczególną ostrożność?