REKLAMA
96

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy ogólne 4

Powodzenia

1) Czy osoba poruszająca się samodzielnie na wózku inwalidzkim po chodniku, jest traktowana jako pieszy?

2) Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu możesz skręcić w lewo?

3) Czy należy zachować szczególną ostrożność przy wymijaniu pojedynczego pieszego?

4) Czy tych dwóch pieszych łamie teraz jakiś przepis ruchu drogowego?

5) Czy szerokość drogi dla rowerów powinna mieć co najmniej 1,5 metra dla ścieżki jednokierunkowej i 2 metry dla ścieżki dwukierunkowej?

6) Czy rowerzystka może mieć w trakcie jazdy założony plecak?

7) Czy pas ruchu to część jezdni, przeznaczona dla ruchu jednego rzędu pojazdów?

8) Czy ktoś, kto pracuje przy budowie drogi (w świetle przepisów ruchu), jest traktowany jako pieszy?

9) Czy o pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu (na którym nie ma znaków drogowych), decyduje szerokość jezdni?

10) Czy osoba pchająca rower po jezdni to pieszy?