REKLAMA
203

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut!

Czas minął


Przepisy ogólne 2

Powodzenia

1) Czy kiedy widzisz autobus na przystanku (z włączonym lewym kierunkowskazem), musisz umożliwić mu włączanie się do ruchu?

2) Czy krzesełko do przewożenia dziecka na rowerze, może być umieszczane wyłącznie z przodu roweru?

3) Czy kartę rowerową wydaje nauczyciel wychowania komunikacyjnego?

4) Czy jeśli chcesz wjechać na prawy pas (do skrętu w prawo), musisz ten zamiar zasygnalizować?

5) Czy kiedy prowadzisz niesprawny rower, to masz obowiązek iść po prawej stronie drogi?

6) Czy ktoś, kto prowadzi rower, powinien poruszać się (zamiast po ścieżce rowerowej) po chodniku?

7) Czy kierujący pojazdem wyjeżdżającym z parkingu, jest włączającym się do ruchu?

8) Czy kartę rowerową otrzymuje każdy, zaraz po ukończeniu dziesiątego roku życia?

9) Czy jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze o dwóch jezdniach, to przejścia te są uważane za jedno przejście?

10) Czy na tym skrzyżowaniu, w pierwszej kolejności należy stosować się do sygnalizacji świetlnej?