0%
36

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy dla pieszych 4

Powodzenia

1) Czy w strefie zamieszkania, pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami na jezdni?

2) Czy przy dużym ruchu na jezdni, piesi idący po jezdni obowiązani są iść jeden za drugim?

3) Czy tylko w strefie zamieszkania wolno przechodzić przez jezdnię poza przejściami dla pieszych?

4) Czy w tej sytuacji wolno używać telefonu komórkowego?

5) Czy w obszarze zabudowanym można przejść przez drogę dwujezdniową w dowolnym miejscu, jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 metrów?

6) Czy pieszym wolno tak przechodzić przez jezdnię?

7) Czy w strefie zamieszkania pieszy może chodzić bez opieki, tylko wtedy, kiedy ukończył 10-ty rok życia?

8) Czy w tej sytuacji, pieszy prowadzący rower ma pierwszeństwo przed pojazdem?

9) Czy ten pieszy, który przechodzi do przystanku z wysepką, łamie przepisy?

10) Czy kiedy nic nie jedzie, piesi i tak nie mogą przechodzić na czerwonym świetle?