0%
7

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy dla pieszych 3

Powodzenia

1) Czy pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli zapory lub półzapory zostały opuszczone?

2) Czy wolno przebiegać przez jezdnię?

3) Czy pieszy może sobie chodzić wyznaczoną ścieżką dla rowerzystów?

4) Czy pieszy, który na obszarze zabudowanym chce przejść przez jezdnię, może to zrobić wyłącznie na pasach?

5) Czy pieszemu zabrania się wchodzenia na torowisko, kiedy opuszczanie zapór lub półzapór rozpoczęto?

6) Czy w tej sytuacji piesi powinni umożliwić przejazd rowerzyście?

7) Czy w tej sytuacji piesi mieli pierwszeństwo przed rowerzystką?

8) Czy wolno przechodzić przez jezdnię na skrzyżowaniach, nawet jak nie ma pasów?

9) Czy pieszy, który musi korzystać z pobocza lub jezdni, jest obowiązany iść lewą stroną drogi?

10) Czy jeśli za przejazdem kolejowym nie ma warunków do kontynuowania ruchu, to pieszy ma zakaz wejścia na tory?