0%
8

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy dla pieszych 2

Powodzenia

1) Czy dziecko do lat 14, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, musi używać elementów odblaskowych?

2) Czy pieszemu zabrania się korzystania z drogi dla rowerów, jeżeli obok jest chodnik?

3) Czy pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych?

4) Czy piesi którzy korzystają z drogi dla rowerów, mają obowiązek ustąpienia rowerzystom?

5) Czy pieszemu zabrania się chodzenia po torowisku?

6) Czy pieszemu zabrania się chodzenia lewą stroną jezdni, jeżeli nie ma pobocza i chodnika?

7) Czy w tej sytuacji piesza przechodzi prawidłowo przez jezdnię?

8) Czy osoba niepełnosprawna może korzystać z drogi dla rowerów?

9) Czy wydzielonym z jezdni pasem ruchu dla rowerów, mogą chodzić piesi?

10) Czy odległość między kolumnami pieszych może wynosić 110 metrów?