0%
54

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy dla pieszych 2

Powodzenia

1) Czy dziecko do lat 14, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, musi używać elementów odblaskowych?

2) Czy wydzielonym z jezdni pasem ruchu dla rowerów, mogą chodzić piesi?

3) Czy odległość między kolumnami pieszych może wynosić 110 metrów?

4) Czy pieszemu zabrania się chodzenia po torowisku?

5) Czy pieszemu zabrania się korzystania z drogi dla rowerów, jeżeli obok jest chodnik?

6) Czy w tej sytuacji piesza przechodzi prawidłowo przez jezdnię?

7) Czy pieszemu zabrania się chodzenia lewą stroną jezdni, jeżeli nie ma pobocza i chodnika?

8) Czy osoba niepełnosprawna może korzystać z drogi dla rowerów?

9) Czy pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych?

10) Czy piesi którzy korzystają z drogi dla rowerów, mają obowiązek ustąpienia rowerzystom?