0%
7

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Przepisy dla pieszych 1

Powodzenia

1) Czy jeśli przejście dla pieszych wyznaczono na drodze o dwóch jezdniach, to przejście na każdej jezdni uważane jest za osobne?

2) Czy długość kolumny pieszych może przekraczać 45 metrów?

3) Czy kiedy przechodzisz przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, masz pierwszeństwo przed pojazdami?

4) Czy do takiego przystanku tramwajowego (z wysepką) wolno przechodzić w dowolnym miejscu?

5) Czy dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane iść po lewej stronie drogi i nieść latarkę ze światłem czerwonym?

6) Czy wolno przechodzić przez jezdnię poza przejściami dla pieszych?

7) Czy ta piesza może tutaj iść po ścieżce dla rowerów?

8) Czy chłopiec z nr 2 idzie po lepszej stronie drogi, bo szybciej zobaczy nadjeżdżający zza zakrętu pojazd?

9) Czy na drodze o małym ruchu (w warunkach dobrej widoczności), dwóch pieszych może iść po jezdni obok siebie?

10) Czy dwoje pieszych idących po jezdni, musi zawsze iść gęsiego - jeden za drugim?