0%
7

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania z ruchem kierowanym

Powodzenia

1) Czy w tej sytuacji możesz wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymywania przed sygnalizatorem?

2) Czy kiedy widzisz, że policjant tak stoi, to tak jakby wyświetlało się zielone światło?

3) Czy możesz teraz skręcić w lewo?

4) Czy możesz teraz pojechać prosto przez skrzyżowanie?

5) Kiedy widzisz taką postawę kierującego ruchem, to jakby żółte światło na sygnalizatorze?

6) Czy kiedy policjant stoi w ten sposób, to wolno wejść na przejście dla pieszych?

7) Tak widzisz policjanta. Czy możesz teraz jechać?

8) Czy możesz teraz (z zachowaniem szczególnej ostrożności) skręcić w prawo?

9) Czy kiedy widzisz taką postawę policjanta, to jakby czerwone z żółtym na sygnalizatorze?

10) Czy w tej chwili masz zakaz wjazdu na skrzyżowanie?