0%
67

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Skrzyżowania z ruchem kierowanym

Powodzenia

1) Czy możesz teraz skręcić w lewo?

2) Czy w tej chwili masz zakaz wjazdu na skrzyżowanie?

3) Czy w tej sytuacji możesz wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymywania przed sygnalizatorem?

4) Czy kiedy widzisz, że policjant tak stoi, to tak jakby wyświetlało się zielone światło?

5) Kiedy widzisz taką postawę kierującego ruchem, to jakby żółte światło na sygnalizatorze?

6) Czy możesz teraz (z zachowaniem szczególnej ostrożności) skręcić w prawo?

7) Czy możesz teraz pojechać prosto przez skrzyżowanie?

8) Czy kiedy widzisz taką postawę policjanta, to jakby czerwone z żółtym na sygnalizatorze?

9) Czy kiedy policjant stoi w ten sposób, to wolno wejść na przejście dla pieszych?

10) Tak widzisz policjanta. Czy możesz teraz jechać?