0%
9

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Manewry na drodze 5

Powodzenia

1) Czy rowerzysta jadący pasem dla rowerów, może w tej sytuacji (po zmianie pasa) skręcić w prawo?

2) Czy wolno ominąć pojazd, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego przechodzącego po przejściu?

3) Czy skręcając tutaj w lewo, rowerzysta powinien zająć miejsce przy lewej krawędzi jezdni?

4) Czy kiedy skręcasz tutaj w lewo, to musisz ustąpić pieszym, którzy chcą przejść przez jezdnię?

5) Czy możesz zawrócić na tym skrzyżowaniu, wykorzystując przy tym pas z numerem 2 lub 3?

6) Czy to co robi kierowca białego busa, to manewr wymijania?

7) Czy w tej sytuacji - po minięciu znaków - można zawrócić z zachowaniem szczególnej ostrożności?

8) Czy widoczny na zdjęciu rowerzysta (mimo znaku zakazu), może skręcić na skrzyżowaniu w lewo?

9) Czy kiedy widzisz cofający po prawej stronie pojazd, musisz zwolnić i bardziej uważać?

10) Czy wolno wymijać inne pojazdy na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym?