0%
60

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Manewry na drodze 3

Powodzenia

1) Czy wyjeżdżający na drogę z nieruchomości, jest uważany za włączającego się do ruchu?

2) Czy tutaj nie wolno zawrócić od miejsca ustawienia znaku, aż do najbliższego skrzyżowania włącznie?

3) Czy jeśli chcesz tutaj pojechać w lewo, to musisz to zasygnalizować?

4) Rowerzysta skręca w lewo od lewej krawędzi jezdni. Czy robi to dobrze?

5) Czy w tej sytuacji wolno Ci ominąć nieruchomy pojazd?

6) Czy na wiadukcie dozwolone jest zawracanie?

7) Czy po minięciu znaku oznaczającego odcinek drogi o ruchu dwukierunkowym, nie wolno zawracać?

8) Czy w takim miejscu wolno jest zawracać?

9) Czy rowerzysta, który już skręca na skrzyżowaniu, musi to nadal sygnalizować?

10) Czy na tym skrzyżowaniu zawracanie jest zabronione?