0%
258

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Manewry na drodze 3

Powodzenia

1) Czy jeśli chcesz tutaj pojechać w lewo, to musisz to zasygnalizować?

2) Czy po minięciu znaku oznaczającego odcinek drogi o ruchu dwukierunkowym, nie wolno zawracać?

3) Czy w takim miejscu wolno jest zawracać?

4) Czy na wiadukcie dozwolone jest zawracanie?

5) Czy na tym skrzyżowaniu zawracanie jest zabronione?

6) Czy w tej sytuacji wolno Ci ominąć nieruchomy pojazd?

7) Rowerzysta skręca w lewo od lewej krawędzi jezdni. Czy robi to dobrze?

8) Czy wyjeżdżający na drogę z nieruchomości, jest uważany za włączającego się do ruchu?

9) Czy tutaj nie wolno zawrócić od miejsca ustawienia znaku, aż do najbliższego skrzyżowania włącznie?

10) Czy rowerzysta, który już skręca na skrzyżowaniu, musi to nadal sygnalizować?