0%
292

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Manewry na drodze 2

Powodzenia

1) Czy przed skręceniem w prawo na skrzyżowaniu, trzeba zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni?

2) Czy wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączasz się do ruchu?

3) Czy podczas wymijania, kierujący rowerem musi zawsze zmniejszyć prędkość?

4) Czy kiedy chcesz zmienić pas ruchu, musisz zawczasu i wyraźnie ten zamiar zasygnalizować?

5) Czy w tej sytuacji, kiedy nic nie jedzie, można przejechać przez skrzyżowanie bez zatrzymania?

6) Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wyjeżdżającym ze strefy zamieszkania?

7) Czy kiedy jedziesz pasem numer 2 i chcesz jechać na wprost, to musisz zmienić zajmowany pas ruchu?

8) Czy podczas wymijania, rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność?

9) Czy wolno tutaj skręcić w lewo?

10) Czy przy omijaniu, należy zachować szczególną ostrożność i odległość co najmniej 1,5 metra?