0%
59

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Manewry na drodze 2

Powodzenia

1) Czy w tej sytuacji, kiedy nic nie jedzie, można przejechać przez skrzyżowanie bez zatrzymania?

2) Czy kiedy jedziesz pasem numer 2 i chcesz jechać na wprost, to musisz zmienić zajmowany pas ruchu?

3) Czy podczas wymijania, rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność?

4) Czy przed skręceniem w prawo na skrzyżowaniu, trzeba zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni?

5) Czy wolno tutaj skręcić w lewo?

6) Czy wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, włączasz się do ruchu?

7) Czy podczas wymijania, kierujący rowerem musi zawsze zmniejszyć prędkość?

8) Czy przy omijaniu, należy zachować szczególną ostrożność i odległość co najmniej 1,5 metra?

9) Czy kiedy chcesz zmienić pas ruchu, musisz zawczasu i wyraźnie ten zamiar zasygnalizować?

10) Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wyjeżdżającym ze strefy zamieszkania?