0%
16

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Manewry na drodze 1

Powodzenia

1) Czy przejeżdżanie obok zaparkowanych pojazdów jest manewrem omijania?

2) Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu, wolno Ci (z zachowaniem szczególnej ostrożności) skręcić w lewo?

3) Czy w tej sytuacji trzeba zatrzymać się przed znakiem pionowym STOP?

4) Czy w tej sytuacji (przy takim znaku), na tym skrzyżowaniu jest zakaz zawracania?

5) Czy na skrzyżowaniu dozwolone jest zawracanie?

6) Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu, zawracanie z lewego skrajnego pasa nr 1 jest zabronione?

7) Czy wolno zawracać na drodze jednokierunkowej?

8) Czy jazda obok pojazdu poruszającego się w kierunku przeciwnym, to omijanie?

9) Czy jazda obok pojazdu poruszającego się w kierunku przeciwnym, to wyprzedzanie?

10) Czy kiedy kończy się Twój pas ruchu i trzeba go zmienić na środkowy, musisz ustąpić pierwszeństwa temu, kto już tam jedzie?