0%
20

Czas na rozwiązanie testu to 5 minut.

Czas minął!


Jadąc na UTO 1

Powodzenia

1) Czy takim pojazdem można poruszać się po chodniku?

2) Czy jadąc na takim pojeździe po chodniku (UTO), masz pierwszeństwo przed pieszymi?

3) Czy jadąc takim pojazdem po chodniku i dojeżdżając do przejścia dla pieszych, trzeba przerwać jazdę i kontynuować ją dopiero za przejściem?

4) Czy na takiej deskorolce elektrycznej wolno jeździć pasem dla rowerów, wyznaczonym na jezdni?

5) Czy użytkownik takiego jednokołowca może nim jeździć wyłącznie w strefie zamieszkania?

6) Czy ten chłopiec jadący na segwayu, musi mieć przynajmniej kartę rowerową?

7) Czy to prawda, że pojazdem napędzanym elektrycznie (UTO), nie wolno przejeżdżać przez takie przejście?

8) Czy na tego typu pojeździe wolno jeździć po chodniku z prędkością do 20 km/h?

9) Czy takim pojazdem możemy po ścieżce rowerowej jeździć z dowolną prędkością (np. 35 km/h)?

10) Czy urządzenie transportu osobistego (UTO) może być wyposażone w pedały?